Naša spoločnosť sa špecializuje okrem inej podnikateľskej činnosti aj na výrobu a predaj bronzových liatych informačných tabúľ, štátnych znakov, erbov, pietnych tabúľ, plastik či jednotlivých písmen a čísel podľa požiadaviek zákazníkov.

    V procese výroby tabúľ využívame unikátnu technológiu, ktorá v sebe zahrňa počítačový návrh tabule, klasickú zlievarenskú výrobu tabúľ, avšak s použitím najmodernejších formovacích a pomocných materiálov, povrchovú úpravu ľubovolnej farby vrátane klasického paintovania a konečnú protikoróznu ochranu celej tabule špeciálnym lakom, ktorý zabezpečuje nezmenený vzhľad aj po dlhodobom pôsobení atmosferických podmienok v exteriéri prakticky bez údržby.

    Vyrábame celú škálu tabúľ rôznych tvarov a rozmerov podľa priania zákazníka od menovky alebo čísla na dvere po firmenú viacfarebnú tabuľu (108x65cm) ale aj tabuľu rozmerov 160x100cm. K naším klientom patria štátne úrady všetkých stupňov od ministerstiev po obecné úrady, renomované banky, spoločenské organizácie, firmy ale aj súkromné osoby.

    Okrem vyššie uvedených základných produktov naša spoločnosť ponúka:

  • upevnenie našich tabúľ na steny budov každého druhu, s výnimkou kamenných obkladov vrátane práce vo výške
  • výrobu liatých písmen od 15 cm
  • zákazkovú výrobu odliatkov dekoratívneho charakteru (medaile, drobné plastiky, busty, sochy, úžitkové dekoratívne odliatky a pod.) podľa dodaného modelu
  • kusovú a malosériovú výrobu odliatkov z bronzu do surovej hmotnosti 120 kg, zo sivej liatiny do 100 kg a Al-zliatin do 30 kg surovej hmotnosti
  • zlievarenské modely a časti modelov z fotopolymeru

    Dodacie lehoty našich produktov sú od 5 dní do 8 týždňov od schválenia grafického návrhu zákazníkom.

Základným princípom našej spoločnosti je rešpektovanie požiadaviek každého zákazníka a spokojnosť na 100 %.